Anmäl dig

Du är som representant för fastighetsägare, arbetsgivare, stad eller kommun inbjuden att säkerställa inriktningen framåt för nya mobilitetstjänster.

Som en fortsättning på IDEOs behovsundersökning för hållbar mobilitet som tjänst riktas insatserna under 2018 mot två huvudspår: jobb och hem.

Kommuner och fastighetsägare kan ta en aktiv roll för personers resor utifrån deras boendesituation och arbetsgivare har stor möjlighet att påverka anställdas resor.

Under två dagar samlas vi för att stämma av inriktningen utifrån de två spåren. Målsättningen är att konkretisera behovsformuleringen som underlag till nästa steg i projektet, den internationella innovationstävlingen. Vi vill säkerställa att din organisations behov gällande nya mobilitetstjänster kommer med i innovationstävlingen. Det är därför viktigt att rätt person/er från din organisation deltar. 

Nästa steg är en global innovationstävling för att hitta och förbereda tester av mobilitetstjänster som bäst matchar behoven i deltagarnas organisationer och i Sverige i stort.

Förvänta dig två energifyllda och interaktiva dagar i Stockholm tillsammans med andra eldsjälar från hela Sverige.

Plats: Stockholm
Dag: 24-25 april

Välkommen med din anmälan senast 10 april!

Charlotte Lejon, Peter Engdahl, Peter Kasche, Erik Asph-Hennerdal och Sasan Shaba från Energimyndigheten

Jesper Johansson, Olle Dierks och Jenny Lundgren från Swedish Incubators & Science Parks

Frågor eller funderingar? Prata med jesper@challengefrom.se

PS.

Missade du Initial Workshop? Läs om "6 drivers for change"
Missade du Activation Event? Ta del av behovsformuleringen och möt IDEO 

Din roll

Mötesdagen kommer att vara deltagardriven och lösningsorienterad. Ta med dig frågeställningar och reflektioner, input från kollegorna, omvärldsspaningar och en öppen approach. Gör gärna utrymme för några timmar utan mailkorgen.

Fri klädsel. Lunch och fika dukas upp på plats.


Bakgrund

Hållbar mobilitet som tjänst är ett internationellt projekt initierat av A Challenge from Sweden för att möta morgondagens transportbehov.

Genom ett utmaningsdrivet synsätt och slutanvändaren i fokus ska projektet stödja implementeringen av nya lösningar och affärsmodeller, som i sin tur bidrar till Sveriges mål om en fossilneutral transportsektor innan 2030.

A Challenge from Sweden är Energimyndighetens plattform för behovsdriven innovation, utvecklad tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks. Plattformen matchar drivna kunder, leverantörer, investerare och experter för att skynda på samhällets omställning till 100% förnybart och visionen om ett hållbart energisystem.

Plattformen driver ett växande internationellt nätverk, delar expertkompetens och stödjer långsiktiga projekt inom ämnesområden med särskilt stor potential. Allt för att undanröja hinder som privata och offentliga aktörer möter i arbetet mot att nå sina energi- och klimatmål.

Anmäl dig

Agenda


Lunch och nätverkande

60min

Introduktion till dagen

15min

Om innovationstävlingar i stort och tidigare erfarenheter i A Challenge from Sweden

30min

Målbild 2018

15min

Introduktion: Jobb och Hem

15min

Fika och nätverkande: Jobb och Hem

15min

Behovsformulering: Jobb och Hem

90min

Återsamling och summering

45min


God morgon!

15min

Presentation av resultat från arbetsgrupp: Jobb

15min

Presentation av resultat från arbetsgrupp: Hem

15min

Förslag: den gemensamma behovsformuleringen

30min

Fika

30min

Modererad diskussion & frågor

80min

Sammanfattning: Den gemensamma utmaningen

Mot en innovationstävling att lansera i maj

10min

Lunch och nätverkande

40min

Jenny Lundgren
jenny.lundgren@sisp.se